Zajistíme odvoz na sběrný dvůr!

Jaké předměty odvézt do sběrného dvora?

Sběrné dvory v Praze slouží občanům hlavního města Prahy k likvidaci odpadu zdarma. Na těchto místech je možné likvidovat tyto předměty:

  • objemný odpad (nábytek, zařízení domácnosti)
  • elektrošrot (pračky, televize, rádia, sporáky, počítače, videa.)
  • kovový odpad
  • dřevěný odpad
  • odpad z údržby zeleně
  • suť z bytových úprav v množství do 1m 3 zdarma
  • papír, sklo, plasty
  • nebezpečné složky komunálního odpadu, včetně starých chladicích zařízení
  • pneumatiky

Seznam sběrných dvorů hlavního města Prahy

Sběrné dvory, které spravují jednotlivé městské části, mohou využít zdarma pouze občané dané městské části. Osoby, které neprokážou svůj trvalý pobyt na území hlavního města, a podnikatelé mohou sběrné dvory využívat za úhradu, která kryje náklady na další využití nebo odstranění odpadu.

Sběrné dvory na území Prahy

Nezávazná poptávka