Pokud je před Vámi stěhování a máte přebytečné věci, které chcete vyhodit, sběrný dvůr je to pravé místo. Sběrný dvůr je místo, které se nachází ve skoro každém městě či obci. Může se do něj odvážet skoro všechen odpad, který Vám vzniká doma a je tak velký, že se nevejde do klasického kontejneru.

Jaké jsou podmínky sběrného dvora?

Pokud platíte v rámci obce poplatek za komunální odpad, je pro Vás, jako místního občana, automaticky sběrný dvůr zdarma. Jsou ale některé odpady, jako například pneumatiky, za které se může vybírat manipulační poplatek nebo je odevzdávané množství omezené. Firmy mohou využívat odpad rovněž, avšak většinou platí pro obec nějaký menší poplatek.

Co vše patří do sběrného dvora?

Je mnoho věcí, které můžete na sběrný dvůr odkládat. Jedná se většinou o nebezpečný odpad nebo o odpad, který by bylo obtížené běžně vyhazovat kvůli objemu. Patří sem tedy:

  • koberce či starý nábytek
  • firemní nábytek, jako například kancelářské stoly
  • železný šrot
  • pneumatiky
  • odpad určený na stavbu
  • organický odpad, jako jsou například větve, listí či kompost

Stejně tak jako do kontejnerů, tak i do sběrného dvora se dají odkládat i složky komunálního odpadu, jako je sklo, papír, plast či nějaké kovy. Také se zde dají odložit použité elektrospotřebiče, počítače, zářivky a baterie.

Co je pro sběrný dvůr specifické?

Díky tomu, že se do sběrných dvorů odváží i nebezpečný odpad, musí být plně zajištěn proti úniku škodlivin do životního prostředí. V současnosti se velmi využívají speciální skladovací kontejnery, díky kterým se dá provozovat sběrný dvůr při standardní úrovni. Obsluha je vyškolena a informována o tom, jak dále přivezený odpad recyklovat.

Jaký je rozdíl mezi sběrným dvorem a sběrným místem?

Sběrná místa se od sběrným dvorů odlišují nejvíce jednodušší administrativou, neboť nepřijímají všechny druhy odpadu, ale pouze omezené množství. Rovněž slouží pouze pro obyvatele příslušné obce. Na rozdíl od toho, sběrné dvory slouží pro obce s více obyvateli.

Pokud je Váš odpad nadměrně rozměrný či nemáte chuť se o odvoz starat, zajistíme naší přepravní společností veškerý odvoz tohoto odpadu do sběrného dvoru. Nebudete se tak muset o nic starat a my vše zařídíme za Vás.